Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907335 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Předhusitské bajky

Autor: Tříška, Josef
Rok: 1990
ISBN: 9788070210192
NKP-CNB: cnb000054289
OCLC Number: (OCoLC)23455895
OKCZID: 110320475

Citace (dle ČSN ISO 690):
TŘÍŠKA, Josef. Předhusitské bajky. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1990, 230 s. ISBN 80-7021-019-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 39.00 Kč
1. Podzemní antikvariát 60.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.215.161...)