Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1963696 obálek a 486798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do operačního systému MS-DOS 4.01

Autor: Michal Brandejs
Rok: 1990
ISBN: 9788021002005
NKP-CNB: cnb000058933
OCLC Number: (OCoLC)85677156
OKCZID: 110344767

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRANDEJS, Michal. Úvod do operačního systému MS-DOS 4. 01. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 196 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.236.38...)