Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1714461 obálek a 398792 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané problémy z trestního práva procesního : právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky

Autor: Jiří Kubík
Rok: 2005
ISBN: 9788070415832
OCLC Number: (OCoLC)85163895
NKP-CNB: cnb001627828

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍK, Jiří. Vybrané problémy z trestního práva procesního: právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, 51 s. Texty k sociální práci. ISBN 80-7041-583-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.80.115...)