Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938353 obálek a 481692 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Paradox: příručka pro uživatele

Autor: Havlíček, Zdeněk
Rok: 1991
ISBN: 9788085424034
NKP-CNB: cnb000065770
OCLC Number: (OCoLC)39597247
OKCZID: 110520007

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLÍČEK, Zdeněk. Paradox: příručka pro uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1991. 150 s. Nestůjte za dveřmi.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.69...)