Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826140 obálek a 446454 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie

Autor: Kindlová, Eva
Rok: 2003
ISBN: 9788024506432
OCLC Number: (OCoLC)56858828
NKP-CNB: cnb001299587

Citace (dle ČSN ISO 690):
KINDLOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2003, 143 s. ISBN 80-245-0643-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.159.51...)