Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1908254 obálek a 477793 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přednášky a besedy z ... běhu LŠSS

Rok: 2010
ISBN: 9788021051942
ISBN: 9788021023970
ISBN: 9788021028852
ISBN: 9788021031609
ISBN: 9788021034617
ISBN: 9788021037380
ISBN: 9788021040090
ISBN: 9788021043152
ISBN: 9788021043367
ISBN: 9788021046184
ISBN: 9788021048744
ISBN: 9788021055117
ISBN: 9788021058712
ISBN: 9788021062436
ISBN: 9788021068001
ISBN: 9788021078468
ISBN: 9788021082076
ISBN: 9788021085671
NKP-CNB: cnb001302543
OCLC Number: (OCoLC)85149428
OKCZID: 110673276


Anotace

 

Jako každý rok připravilo vedení Letní školy slovanských (bohemistických) studií pro 43. běh, konající se od 24. 7. do 21. 8. 2010 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, odborné přednášky z jazyka českého a literatury, které prosloví naši i zahraniční bohemisté. Tento cyklus je doplněn o přednášky a besedy z dalších oborů, o něž projevili studenti v minulých letech zájem. Naší hlavní snahou je stále zkvalitňovat výuku, a proto jsme, vycházejíce z připomínek studentů, sborník sylabů ohlášených přednášek doplnili a sylaby besed a stručnou charakteristiku filmů připravených k projekci a vybrané eseje studentů z minulých letních škol.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.212.90...)