Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907335 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kovové mosty - zásady navrhování

Autor: Jiří Bureš
Rok: 1989
ISBN: 9788021410756
NKP-CNB: cnb000048803
OCLC Number: (OCoLC)39409177
OKCZID: 110912867

Citace (dle ČSN ISO 690):
BUREŠ, Jiří. Kovové mosty: Zásady navrhování : Určeno pro posl. fak. stavební. 2. vyd. Brno: VUT, 1989, 136 s. Učební texty vys. škol. ISBN 80-214-1075-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.215.161...)