Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826071 obálek a 446435 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O novou ústavu

Autor: Kubeš, Vladimír
Rok: 1948
OCLC Number: (OCoLC)34852392
NKP-CNB: cnb000670816

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBEŠ, Vladimír. O novou ústavu. První vydání. V Praze: Melantrich, 1948. Knihovna demokratického socialismu, sv. 1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.159.51...)