Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2057781 obálek a 501083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Symbolika v extremistických hnutích

Autor: Jan Chmelík
ISBN: 9788023956528
NKP-CNB: cnb001573606
OKCZID: 111560675

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMELÍK, Jan. Symbolika v extremistických hnutích. Praha: s.n., 1999, 100 s. ISBN 80-239-5652-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.95.131...)