Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739968 obálek a 420265 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poznej svého nepřítele : odhal pravou příčinu svých problémů

Autor: Kenneth Copeland, Hana Flegrová
ISBN: 9788086442426
NKP-CNB: cnb001748646

Citace (dle ČSN ISO 690):
COPELAND, Kenneth. Poznej svého nepřítele: odhal pravou příčinu svých problémů. První vydání. Přeložila Hana FLEGROVÁ. Doubek: Postilla, 2007, 74 s. ISBN 978-80-86442-42-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.102...)