Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907335 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na pomoc funkcionářům národního pojištění: Příručka pro závodní a svazové funkcionáře

Autor: Veselý, Václav
Rok: 1953
NKP-CNB: cnb000508774
OCLC Number: (OCoLC)85314135
OKCZID: 111877402

Citace (dle ČSN ISO 690):
VESELÝ, Václav. Na pomoc funkcionářům národního pojištění: Příručka pro závodní a svazové funkcionáře. 1. vyd. Praha: Práce, 1953. Knižnice národního pojištění, Sv. 6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.215.161...)