Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1568356 obálek a 312272 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Noc generálů

Autor: Hans Hellmut Kirst, Antonín Hendrych, Adolf Born
Rok: 1969
NKP-CNB: cnb000282786

Citace (dle ČSN ISO 690):
KIRST, Hans Hellmut. Noc generálů. Vydání I. Přeložil Antonín HENDRYCH. Praha: Naše vojsko, 1969, 225 s. Živé knihy, sv. 83.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.82.81...)