Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826610 obálek a 446709 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moc nad bezmocí : rozvíjet vědomí vlastní ceny

Autor: Anselm Grün, Lenka Pecharová
ISBN: 9788071922759
NKP-CNB: cnb001168980

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRÜN, Anselm. Moc nad bezmocí: rozvíjet vědomí vlastní ceny. Vydání v KN druhé. Přeložila Lenka PECHAROVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 95 stran. Duchovní život.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.203.225...)