Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1851411 obálek a 457413 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

F.C. Weiskopf und die Tschechoslowakei

Autor: Václavek, Ludvík
Rok: 1965
NKP-CNB: cnb000484863
OCLC Number: (OCoLC)42097715
OKCZID: 112816798

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁCLAVEK, Ludvík. F.C. Weiskopf und die Tschechoslowakei. 1. vyd. Praha: SPN, 1965. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Sv. 25, Philologica, Sv. 12.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.226.23...)