Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826098 obálek a 446446 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Československé knihovnické zákonodárství: cesta k zákonu a jednotné soustavě knihoven a jeho uskutečňování

Autor: Novotný, František, Cejpek, Jiří, Státní knihovna Československé socialistické republiky
Rok: 1962
OCLC Number: (OCoLC)3966548
NKP-CNB: cnb000111885

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÝ, František. Československé knihovnické zákonodárství: cesta k zákonu a jednotné soustavě knihoven a jeho uskutečňování. 1. vyd. Autor úvodu Jiří CEJPEK. Praha: Orbis, 1962, 107 s. Knihovna osvětové práce.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovna


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.159.51...)