Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1938355 obálek a 481693 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zkrocený západ: [zlomky života]

Autor: Havlasa, Jan
Rok: 1922
NKP-CNB: cnb000570992
OKCZID: 113805757

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLASA, Jan. Zkrocený západ: [zlomky života]. 2. vyd. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1922. 279 s. Sebrané spisy Jana Havlasy, sv. 11.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.69...)