Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907338 obálek a 477269 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Památková péče v činnosti národních výborů

NKP-CNB: cnb000522944
OCLC Number: (OCoLC)42106562
OKCZID: 114571249

Citace (dle ČSN ISO 690):
Památková péče v činnosti národních výborů. V Ostravě :, V Šumperku: Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody ;, Vlastivědný ústav, 1968, 33 s. Metodické příručky Kraj. střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, sv. 3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.215.161...)