Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1734720 obálek a 416184 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Listy bratra Jana a Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi

Autor: Jan Žižka z Trocnova, František Michálek Bartoš
NKP-CNB: cnb000715174

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽIŽKA Z TROCNOVA, Jan. Listy Bratra Jana a Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi: [k 525. výročí úmrtí Jana Žižky]. Editor František Michálek BARTOŠ. Praha: Blahoslav, 1949, 35 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.105...)