Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739968 obálek a 420265 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spravedlivý bude žít vírou

Autor: Derek Prince, Pavel Rončka
ISBN: 9788027022311
NKP-CNB: cnb002444789

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRINCE, Derek. Spravedlivý bude žít vírou. Přeložil Pavel RONČKA. Praha: Derek Prince, 2012, 158 s. ISBN 978-80-270-2231-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.102...)