Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2070312 obálek a 506759 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Můj obchod se psy a jiné humoresky

Autor: Hašek, Jaroslav
Rok: [1915]
NKP-CNB: cnb000570741
OKCZID: 117849816

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
HAŠEK, Jaroslav. Můj obchod se psy a jiné humoresky. Praha: Jos.R. Vilímek, 1915, 161 s. Vilímkova humoristická knihovna, 30.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.94.129...)