Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907335 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Střední Brdy, Hory uprostřed Čech

Autor: Cílek, Václav / Mudra, Pavel / Sůvová, Zdeňka / Žák, Karel / Šimek, Rudolf / Rohovec, Jan / Mikuláš, Radek / Ložek, Vojen
Rok: 2015
ISBN: 9788073637200
OKCZID: 122830793

Citace (dle ČSN ISO 690):
CÍLEK, Václav, Pavel MUDRA, Zdenka SŮVOVÁ, Karel ŽÁK, Rudolf ŠIMEK, Jan ROHOVEC, Radek MIKULÁŠ a Vojen LOŽEK. Střední Brdy: hory uprostřed Čech. První vydání. Ilustroval Renáta FUČÍKOVÁ. Praha: Dokořán, 2015, 183 s. ISBN 978-80-7363-720-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Anotace

 

Uprostřed hustě zalidněných středních Čech leží pohoří, které se podobá Šumavě. Posledních skoro sto let jej kromě vojáků a lesníků navštívilo jen pár lidí. Na jeho okrajích se zvedají tři bájné vrchy pokryté pravěkými pevnostmi a možná i svatyněmi - Plešivec s mnoha nálezy bronzových pokladů, Žďár nad ložisky železných rud a zlatonosný Třemšín. Kraj, který je pod vládou železa, zlata i bronzu, se lesní opuštěností podobá dávnému keltskému Boiohemu. Je to kraj uhlířů, pytláků a dalších lidí a bytostí lesa. Na jaře zde rozkvétají louky plné modrých kosatců, na podzim se skály pokryté buky a duby barví do žluta a suťová pole pokrývá rajská zahrada mechů a lišejníků. A přece je v těchto krásných skalnatinách a šedavých horizontech něco studeného a skoro nepřátelského - snad stíny bojovníků, dýmy milířů, strašidelné pověsti o lesních démonech či odlesk hornické a cvočkařské bídy. Tato kniha pojednává o významu Středních Brd z pohledu skal, stromů i samotného člověka, který v těchto místech nikdy nedokázal založit trvalé sídlo. Les zde dosud vládne a určuje hudbu pramenů i šum podzemních vod. Střední Brdy se opět otevírají lidem a je třeba toho využít, protože čas se nikdy nevrací a zde to platí dvojnásob.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 499.00 Kč
Československá bibliografická databáze
1. Podzemní antikvariát 300.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.215.161...)