Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739163 obálek a 419581 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pluralita tradic : od antiky po novověk

( Periodikum / Rok: 2015 / Číslo: Supplementum II )

Autor: Daniel Heider, Jan Samohýl, Lukáš Novák
ISBN: 9771214840003
NKP-CNB: cbd005-000232699

Přejít k soubornému záznamu

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.223...)