Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1723600 obálek a 406340 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Knižní značka

( Periodikum / Rok: 2016 / Číslo: 1 )

ISBN: 9771211384005
NKP-CNB: cnb001028038

Přejít k soubornému záznamu

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.240...)