Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1660665 obálek a 319756 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

The Fall of the House of Usher and Other Tales = Pád domu Usherů a jiné povídky

Autor: Edgar Allan Poe, Zuzana Mayerová, Vladimír Henzl
ISBN: 9788074073779

Citace (dle ČSN ISO 690):
POE, Edgar Allan. The fall of the house of Usher and other tales =: Pád domu Usherů a další povídky. V dvojjazyčné verzi vydání první. Přeložila Zuzana MAYEROVÁ, přeložil Vladimír HENZL. Praha: Garamond, 2017, 257 s. Unabridged =, Nezkrácený text.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.91.16...)