Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1723600 obálek a 406340 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zvonovec liliolistý : představení druhu a jeho ochrana

Autor: Barbora Čepelová, Romana Prausová
ISBN: 9788088076544

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEPELOVÁ, Barbora a Romana PRAUSOVÁ. Zvonovec liliolistý: představení druhu a jeho ochrana. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2017, 20 s. ISBN 978-80-88076-54-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.240...)