Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1837135 obálek a 451715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Centrum medievistických studií

Autor: Václav Žůrek, Pavel Soukup, Robert Novotný
ISBN: 9788027047598
NKP-CNB: cnb003023683
OKCZID: 127954584

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽŮREK, Václav, Pavel SOUKUP a Robert NOVOTNÝ. Centrum medievistických studií. Vydání 1. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2018. 15 stran. Věda kolem nás., Prostory společné paměti, 86.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.234.75...)