Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1826650 obálek a 446720 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Profesorská republika

Autor: Hlaváček, Petr
Rok: 2018
ISBN: 9788073088798
NKP-CNB: abd001-002215571

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVÁČEK, Petr. Profesorská republika: osobnosti FF UK v meziválečném Československu. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2018. 137 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.203.225...)