Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907338 obálek a 477269 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Do říše umění vede mnoho bran

ISBN: 9788021456679
OKCZID: 128038314

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar, ed. a CHATRNÝ, Jindřich, ed. Do říše umění vede mnoho bran: pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám. První vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2018. 570 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.215.161...)