Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739163 obálek a 419581 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku

Rok: 2004
ISBN: 9771214603004
NKP-CNB: cnb001313873

Citace (dle ČSN ISO 690):
Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2004-.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.223...)