Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2049522 obálek a 497733 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Naslouchat teoložkám

Rok: 2010
ISBN: 9788073252281
NKP-CNB: cnb002148228
OCLC Number: (OCoLC)791304061
OKCZID: 110761421

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOKOUN, Jaroslav. Naslouchat teoložkám. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 202 s. Moderní česká teologie.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

O ženách-teoložkách se obvykle mluví v souvislosti s feministickou problematikou. Jaká však je teologie žen, které netematizují své ženství ani sexuální orientaci? Autor knihy si ve svých předchozích publikacích kladl otázku, „jak dělat teologii po konci novověku, a nyní se v této věci rozhodl „naslouchat teoložkám. Představuje devět autorek s různými inovativními přístupy, od modifikací klasického teologického realismu v podmínkách postmoderny až po přístupy poetické, narativní, dramatické, postkriticko-personalistické a ekumenicko-liturgické tyto přístupy vidí jako slučitelné s klasickou křesťanskou ortodoxií a současně schopné sdělovat evangelium v naší době. Kniha je uvedena studií Petry Kriegelové o teologii Dorothy Leigh Sayersové jako předchůdkyni dnešních teoložek - ze studie je patrné, že současné přístupy nejsou tak docela nové, ale mohou navázat na obrat v teologii představovaný okruhem teologů a literátů sdružených v polovině 20. století ve skupině Inclings (Sayersová, C. S. Lewis, Tolkien aj.). „Kristus z Kréda a „člověk z ulice se mohou v perspektivě představených teologií znovu setkat a dorozumět. Jaroslav Vokoun je vedoucím Centra ekumenické teologie - Institutu Edmunda Schlinka při Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Zabývá se zejména současnou systematickou a ekumenickou teologií. Mimo jiné vydal knihy K rekonstrukci teologie po konci novověku (České Budějovice 2008) a Postkritický proud v současné angloamerické teologii (Praha 2009).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz 176.00 Kč
Srovname.cz 132.00 Kč
Zboží.cz 72.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.173...)