Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739163 obálek a 419581 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ježíš Nazaretský: otázka a výzva člověku naší doby

Autor: Skalický, Karel, Jihočeská univerzita
Rok: 2008
ISBN: 9788073941444
OCLC Number: (OCoLC)320219954
NKP-CNB: cnb001850748

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKALICKÝ, Karel. Ježíš Nazaretský: otázka a výzva člověku naší doby. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, 41 s. Biblio, sv. 1. ISBN 978-80-7394-144-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.223...)