Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739968 obálek a 420265 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)

Autor: Veber, Tomáš,
Rok: 2008
ISBN: 9788073941475
OCLC Number: 432994604
NKP-CNB: nkc20091850746

Citace (dle ČSN ISO 690):
VEBER, Tomáš. Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901): počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008, 96 s. Scientia, sv. 2. ISBN 978-80-7394-147-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.81.102...)