Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2049475 obálek a 497733 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dialektika mysli a činu

Rok: 2014
ISBN: 9788086885315
NKP-CNB: cnb002626807
OKCZID: 114713235

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVELČÍK, Július a František ŠTĚCH. Dialektika mysli a činu: filosof Karel Říha, SJ - devadesát. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2014. 241 s.Studium, sv. 200.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Metafyzika není mrtvá… je tu ta Říhova. Jeho myšlení, roztroušené v mnoha článcích a soustředěné v jeho knize Identita a relevance, představuje tak důsledný průlom do metafyzických vrstev lidského myšlení, že jemu podobný, s nímž bych mohl zároveň i souznít, jsem dosud nenašel. Přístup k jádru jeho myslitelského sdělení ovšem není jen tak nasnadě. Je podáno jazykem, jehož slovník se skládá nejen z výraziva klasické metafyziky, ale též transcendentální filosofie, fenomenologie, filosofie akce a dialogického personalismu. Bylo by však neodpustitelnou liknavostí, kdybychom se proto nechali touto obtíží odradit od snahy proniknout k jeho jádru a dát se jím oplodnit.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 299.00 Kč
Srovname.cz 206.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.173...)