Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739163 obálek a 419581 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan Prokop Schaaffgotsche: první biskup českobudějovický

Autor: Svoboda, Rudolf, Univerzita Karlova
Rok: 2009
ISBN: 9788087127179
NKP-CNB: cnb002012167

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Rudolf. Jan Prokop Schaaffgotsche: první biskup českobudějovický. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2009, 319 s. Pontes pragenses, sv. 54. ISBN 978-80-87127-17-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (23.20.223...)