Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1739163 obálek a 419581 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Instantní, nebo skutečné řešení problému?

Rok: 2016
ISBN: 9788087500743

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACKŮ, Richard. Instantní, nebo skutečné řešení problému?. 1. vydání. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015, 166 s. ISBN 978-80-87500-74-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 199.00 Kč
Československá bibliografická databáze


Anotace

Tato publikace představuje kompaktní dílo pojednávající o rozvoji kompetence k řešení problémů, které umožňuje nejen seznámení s metodickými přístupy a identifikaci jejich silné a slabé stránky, ale může být rovněž metodologickou inspirací v případě práce s rámcovou analýzou, u nás málo známou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (23.20.223...)