Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1568776 obálek a 312553 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jméno Musil

Autor: Jiří V. Musil
Rok: 2008
ISBN: 9788090344976
OCLC Number: 316678929
NKP-CNB: cnb001835731

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUSIL, Robert. Blouznivci: divadelní hra. Olomouc: Jiří Musil - Psychologická a výchovná poradna, 2008, 134 s. ISBN 978-80-903449-7-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Anotace

Musilova divadelní hra o třech dějstvích z roku 1921 vychází česky poprvé knižně. Hra se odehrává ve venkovském sídle poblíž velkoměsta. Blouznivci jsou dílem velmi náročným, jejich uvedení na scénu je vždy náročné jak pro herce, tak pro diváka. Autor se vyjadřuje náročnými generalizacemi, abstrakcemi a supraracionalizacemi na jedné straně. Na straně druhé ale nacházíme důsledné racionální myšlení. Verbalizace je bohatá, kultivovaná a psychologicky zakotvená. - Pod názvem Snílci a v jiném překladu je hra uváděna v pražském Divadle Komedie.

Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.196.201...)