Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154135 obálek a 529281 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie

Autor: Kindlová, Eva
Rok: 2003
ISBN: 9788024506432
NKP-CNB: cnb001299587
OCLC Number: (OCoLC)56858828
OKCZID: 110549018

Citace (dle ČSN ISO 690):
KINDLOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2003. 143 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.231.21...)