Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154122 obálek a 529274 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (zákon o transformaci družstev)

Rok: 1991
ISBN: 9788085391138
NKP-CNB: cnb000065611
OCLC Number: (OCoLC)39593926
OKCZID: 111526547

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (zákon o transformaci družstev). Praha: Sofiprin :, Kancelář Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, 1991, 12 s. Zpravodajství Federálního shrom
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.231.21...)