Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172722 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění opatření obecné povahy č. 55 z roku 2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00

Autor: Vlasta Klokočková, Ivana Kubálková, Hana Peckelová, Kateřina Szentesiová, Karel Hák, Tomáš Včelák, Marek Zděradička, Jan Bayerle, Michal Novák, Ivo Caha, Martin Fejfar, Jan Fišer, Karel Slánský
ISBN: 9788087931905
NKP-CNB: cnb003171893
OKCZID: 128296396

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLOKOČKOVÁ, Vlasta. Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění opatření obecné povahy č. 55 z roku 2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00. První vydání. V Praze: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2018. 214 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)