Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154206 obálek a 529325 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Theologie in der Sozialen Arbeit.

Rok: 2000
ISBN: 9783769812138
OKCZID: 110241346

Citace (dle ČSN ISO 690):
LECHNER, Martin. Theologie in der sozialen Arbeit: Begründung und Konzeption einer Theologie an Fachhochschulen für Soziale Arbeit. 1. Aufl. München: Don Bosco, 2000, 361 s. Benediktbeurer Studien, Bd. 8. ISBN 3-7698-1213-1.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.176...)