Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?

Autor: Jeřábek, Milan, Dokoupil, Jaroslav, Havlíček, Tomáš a Akademie věd České republiky
Rok: 2004
ISBN: 9788020010513
NKP-CNB: cnb001186326
OCLC Number: (OCoLC)72805397
OKCZID: 110077541
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEŘÁBEK, Milan. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 296 s., [8] s. barev. obr. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Pohraniční oblasti představují specifický územní typ, v němž socioekonomický vývoj probíhá zpravidla odlišně od vnitrozemí. Hranice v různých časoprostorových podmínkách může zde žijící obyvatele či působící subjekty oddělovat, nebo je naopak spojovat. Přitom se prolínají vlivy vnitřní (např. vyspělost území) a vnější (např. úroveň legislativy). Pro nedávný vývoj českého pohraničí se jako rozhodující faktory ukazují na jedné straně postupující evropská integrace, na druhé straně rozpad Československa a formování nového státu (národní identity). Reálná - z historického hlediska jedinečná - situace vyvolala o toto téma mimořádný zájem jak v rovině výzkumné (teoretické), tak v rovině praktické politiky. Snahou autorů bylo postihnout dosavadní vývoj českého pohraničí v širších souvislostech, což doposud nebylo komplexně pojednáno. Proto je kniha míněna nejen jako vědecké dílo pro odborníky, ale je zároveň určena i studentům příslušných oborů, pracovníkům státní správy a samosprávy, představitelům nejrůznějších orgánů a institucí na regionální a lokální úrovni a v neposlední řadě také zájemcům z širší veřejnosti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.175.191...)