Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2439059 obálek a 679908 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Demokracie ve škole

Autor: Pol, Milan, Rabušicová, Milada a Novotný, Petr
Rok: 2007
ISBN: 9788021042100
NKP-CNB: nkc20071705320
OCLC Number: 190752146
OKCZID: 110261630

Citace (dle ČSN ISO 690):
POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 124 s. ISBN 80-210-4210-9.


Anotace

 

Sborník je výstupem projektu Demokracie ve škole. Obsahuje teoreticky i empiricky založené texty, které pojednávají o otázkách demokracie v české škole a o podobných otázkách ve Slovinsku, Norsku a Belgii


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)