Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením

Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2005
ISBN: 9788024410241
NKP-CNB: cnb001570053
OCLC Number: (OCoLC)85155001
OKCZID: 110304082

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARÁSKOVÁ, Vlasta. Úvod do didaktiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 109 s. Skripta. ISBN 80-244-1024-9.


Anotace

 

Učební text uvádí do problematiky tělesné výchovy žáků s mentálním postižením. Vychází z principů didaktiky školní tělesné výchovy, avšak aplikuje jednotlivé činitele didaktického procesu na podmínky speciálních škol pro žáky s různou hloubkou mentálního postižení.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.184...)