Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260968 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sůl nad zlato =: Salz kostbarer als Gold

Autor: Hoblová, Alena, Rissaweg, Manfred
Rok: 1991
ISBN: 9788070211014
NKP-CNB: cnb000062514
OCLC Number: (OCoLC)39575142
OKCZID: 110519126

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sůl nad zlato =: Salz kostbarer als Gold. Ilustrace Alena HOBLOVÁ, překlad Manfred RISSAWEG. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1991. 30 s. Vyšehrad, Seš. 1.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.242...)