Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvahy o české ekonomické transformaciAutor: Mlčoch, Lubomír
Rok: 2000
ISBN: 9788070213896
NKP-CNB: cnb000968478
OCLC Number: (OCoLC)45199153
OKCZID: 110288214
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MLČOCH, Lubomír. Úvahy o české ekonomické transformaci. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 269 s.

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Úvahy o české ekonomické transformaci tvoří soubor úvah, studií, recenzí a projevů děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, prof. ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. Čtenář v nich má možnost - v případě některých textů vůbec poprvé - seznámit se v ucelené podobě s názory tohoto předního kritika průběhu české ekonomické transformace a privatizace. Autor vyzvyhuje především dvě základní myšlenky: neoddělitelnost etické dimenze od sféry ekonomie a význam vlastnických vztahů ve faktickém fungování trhu. Právě zanedbávání těchto dvou skutečností je terčem Mlčochovy kritiky. Ekonomie nemůže být "bezhodnotovou" teorií, etické maximy nejsou něčím, co bychom mohli "na čas" obětovat kýžené ekonomické prosperitě. Naopak, obojí - etika i ekonomie - je navzájem nejtěsněji provázáno. Souběžně s tím autor probírá problém privatizace jako "klíčové institucionální změny". Zdůrazňuje nepopiratelnou roli státu ve fungování ekonomiky oproti její, u nás protěžované, myšlence krajního liberalismu a předvádí ji ve světle problému vlastnických práv a jejich spravedlivého rozdělení ve společnosti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (100.24.115...)