Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální problémy z aspektu genderAutor: Janebová, Radka
Rok: 2006
ISBN: 9788070415122
NKP-CNB: cnb001697544
OCLC Number: (OCoLC)124087054
OKCZID: 110258300
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANEBOVÁ, Radka. Sociální problémy z aspektu gender. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, 106 s. Texty k sociální práci. ISBN 80-7041-512-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)