Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

PULMAN : public libraries mobilising advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti

Autor: PULMAN (projekt)
Rok: 2004
ISBN: 9788070504475
NKP-CNB: cnb001325302
OCLC Number: (OCoLC)85110290
OKCZID: 110364136

Citace (dle ČSN ISO 690):
PULMAN (projekt). PULMAN: public libraries mobilising advanced networks : doporučení pro činnost veřejných knihoven, archivů a muzeí v podmínkách informační společnosti : [projekt ... 2. vyd., (1. knižní). Praha: Národní knihovna České republiky, 2004. 381 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Smyslem projektu PULMAN je realizovat sociálně politická a strategická opatření v oblasti veřejných knihoven, archivů a muzeí, přispět ke zlepšení řízení informačních služeb v těchto zařízeních a stimulovat tak nové formy činnosti v podmínkách informační společnosti. Služby veřejných knihoven by se měly důrazně zapojit (za předpokladu využití nových informačních technologií) k podpoře celoživotního vzdělávání. Projekt PULMAN byl financován Evropskou komisí v letech 2001-2003. Doporučující metodický materiál se zabývá sociálně politickými souvislostmi projektu, k němuž dalo podnět lisabonské zasedání představitelů EU, kde byl stanoven akční plán e-Europe (bezpečný internet, investice do lidí a stimulace občanů k využívání internetu), což by mělo vést v budoucnu k vytvoření konkurenčně nejschopnější a nejdynamičtější ekonomiky na světě založené na znalostech. Materiál se v dalších částech věnuje nejrůznějším doporučením stran řízení, financování, spolupráce, legislativním problémům digitalizace v odborném kontextu služeb knihoven, rozvoji integrovaných knihovních systémů a řadě odborných problémů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.216.79...)