Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104059 obálek a 520933 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Strategie řízení třídy : Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.

Autor: Cangelosi, James S
Rok: 1994
ISBN: 9788071780144
NKP-CNB: cnb000094144
OCLC Number: (OCoLC)36610276
OKCZID: 110281189

Citace (dle ČSN ISO 690):
CANGELOSI, James S a Pavel BOSÁK. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 1. Přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál, 1994, 289 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-014-6.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.214.224...)