Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Autor: Šimanovský, Zdeněk
Rok: 1998
ISBN: 9788071782643
NKP-CNB: cnb000388834
OCLC Number: (OCoLC)41531131
OKCZID: 110004945
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 246 s. ISBN 80-7178-264-5.


Další vydání
Anotace

 

Soubor hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti a dospěléHudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Smysl hudby byl vždy spatřován v tom, že má na jednotlivce a skupiny pozitivní a uzdravující vliv. Učitelům, rodičům, vychovatelům, terapeutům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů a sociální patologie.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)