Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748769 obálek a 845552 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zima v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých školAutor: Opravilová, Eva
Rok: 1998
ISBN: 9788071782681
NKP-CNB: cnb000528688
OCLC Number: (OCoLC)41372291
OKCZID: 110461696
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Zima v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 126 s.Kurikulum předškolní výchovy, díl 4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)